Gebruik

Algemeen gebruik

 • Indien er andere personen aanwezig zijn, vraag deze een AED te halen
 • Zodra de AED beschikbaar is: zet hem aan en bevestig de elektroden
 • Volg de gesproken/visuele opdrachten van het toestel
 • Is er meer dan één hulpverlener: onderbreek de reanimatie niet
 • Wanneer een schok wordt aanbevolen: neem afstand en dien een schok toe
 • Ga nadien terug verder met de reanimatie
Elektroden aanbrengen

Elektroden aanbrengen

 • Verwijder de kledingsstukken die de borstkas van het slachtoffer bedekken.
 • Droog de borstkas van het slachtoffer indien deze erg vochtig is. Laat het slachtoffer niet op een natte ondergrond liggen.
 • Haal de elektroden uit de verpakking alvorens ze één voor één aan te brengen op de borstkas van het slachtoffer. Breng de ene elektrode aan op de rechterbovenkant van de borstkas en breng de andere elektrode aan op de linkerkant van de borstkas ter hoogte van de onderste ribben (zoals aangegeven op het AED-toestel)
 • Verbind de elektroden met het AED-toestel indien dit nog niet is gebeurd.
 • Voorzie altijd een reservepaar elektroden.
Slachtoffer niet aanraken! Schok geadviseerd

Slachtoffer niet aanraken!

Schok geadviseerd

 • Als er een schokbaar hartritme is gedetecteerd, wordt het apparaat automatisch geladen tot de ingestelde energiesterkte voor de huidige patiënt. Wanneer het apparaat volledig is geladen, wordt er een pieptoon weergegeven en knippert de schokknop.
 • Tijdens het laden van het apparaat wordt de analyse van het hartritme voortgezet. Als er vóór de toediening van de schok een verandering in het hartritme wordt gedetecteerd en een schok niet meer nodig is, wordt de opgeslagen energie intern afgevoerd.
 • Als het patiënttype wordt gewijzigd of als tijdens het laden een padsstoring wordt gedetecteerd, wordt het apparaat ontladen.
 • Als het bericht "Pat nt aanrkn! Schok-knop indr" wordt weergegeven en je doet dit niet binnen de 30 seconden, wordt het apparaat ontladen en start de ritmeanalyse opnieuw.
Geen schok geadviseerd

Geen schok geadviseerd

Als er geen schokbaar hartritme wordt gedetecteerd, wordt het bericht "Gn schok geadv.!" weergegeven. Herbegin dan onmiddellijk met borstcompressies toe te dienen. Verwijder de elektroden ook niet van het slachtoffer.

Defibrillatie laat toe een hart dat onregelmatig klopt terug op een normale manier te laten kloppen.

De hulpverlener moet continu blijven reanimeren tot de hulpdiensten ter plaatse zijn.

Gebruik van een AED bij kinderen

Het gebruik van een AED bij kinderen jonger dan 1 jaar is sterk afgeraden.

Snel starten met reanimeren en de onmiddellijke inzet van een AED verbetert sterk de kans op overleving. Gebruik voor kinderen van acht jaar en jonger bij voorkeur speciale kinderelektroden of AED's met een kindermodus. Plaats één elektrode op de voorkant van de borstkas en de andere op de achterkant van de borstkas om te vermijden dat er contact is tussen beide elektroden.

 

   

Algemene vraag?

MExT Cardio BE

Tel. +32 51 82 80 83

info@mextcardio.be
www.mextcardio.be

part of
M.Ex.T. Belgium nv
Industrieweg 1
BE-8800 Roeselare

MExT Cardio NL

Tel. +31 13 808 04 14

info@mextcardio.nl
www.mextcardio.nl

part of
M.Ex.T. Netherlands B.V.
Maidstone 52
NL-5026 SK Tilburg

MExT Cardio DE

Tel. +49 201 890 415 90

info@mextcardio.de
www.mextcardio.de

part of
M.Ex.T. Germany GmbH
Sylviastraße 21
DE-45131 Essen